Mao Sơn Đại Sư

Master of Maoshan (2021)

Một nhóm nhẫn giả dùng độc trùng nhện khống chế người dân Giang Châu, định tạo cơ hội để giặc Oa xâm lược. Vân Lăng, Vân Tung, Vân Viêm, Vân Huyền, bốn đệ tử Mao Sơn tự xin xuống núi, cứu bách tính khỏi nước sôi lửa bỏng, chiến đấu với nhẫn thuật của giặc Oa bằng Mao Sơn thuật, gánh trách nhiệm bảo vệ quốc gia, ngăn chặn giặc Oa hoành hành, trừ gian diệt ác, xả thân hành hiệp trượng nghĩa!


(3 lượt, đánh giá: 10.0 trên 10)
10.0

1H18M4S 2021 2375 lượt xem

Mao Sơn Đại Sư - Master of Maoshan
Thông tin phim
Diễn viên
Hình ảnh
  • Thời lượng: 1H18M4S
  • Tổng số tập: 1
  • Độ phân giải: HD
  • Ngôn ngữ: Vietsub
Bình luận