Hỗn loạn (Phần 3)

Fauda (Season 3) (2020)

Doron gài bẫy cậu võ sĩ trẻ cương quyết. Còn cả đội, trong một nhiệm vụ bí mật kéo dài hàng tháng trời, đã lần theo một thủ lĩnh Hamas – kẻ Shin Bet rất muốn tóm cổ.


(0 lượt, đánh giá: 0.0 trên 10)
0.0

41phút/tập 2020 429 lượt xem

Hỗn loạn (Phần 3) - Fauda (Season 3)
Bình luận