• HD LỒNG TIẾNG Người Thứ Ba 2016
  5/16 Tập
  To The Dearest ...

  Người Thứ Ba 2016

  To The Dearest Intruder
  5/16 Tập | HD LỒNG TIẾNG

  Phim Người Thứ Ba 2016 Nhưng Thiệu Thanh muốn Nghiêm Hạo rút/thu lại lời, vì cô ấy biết Gia An từ nhỏ đã thích Nghiên Hạo. Thiệu Thanh chỉ để lại một câu: Hãy chăm sóc tốt Gia An, không thì anh chết chắc. Nghiên Hạo từ ánh mắt Thiệu Thanh đọc đươc một loại hiểu biết lẫn nhau