• HD Mạo Hiểm Vương
  87 phút
  Dr.Wai in the ...

  Mạo Hiểm Vương

  Dr.Wai in the Scriptures ...
  87 phút | HD

  Giáo Sư Wai, một nhà thám hiểm đồng thời cũng là một tên cướp mộ du hành vòng quanh thế giới để tìm kiếm những bảo vật vô giá.  Đến một ngày, anh phải đối đầu với một nhóm người Nhật Bản vì kho báu anh đang tìm kiếm lại là linh vật của họ...