Danh Môn Ám Chiến - Overachievers

Danh Môn Ám Chiến

Overachievers

(2014)
Thông tin phim Danh Môn Ám Chiến
Nội dung phim Danh Môn Ám Chiến:
Danh Môn Ám Chiến Tưởng Nguyên (Lê Diệu Tường) luôn muốn hơn cha anh trong thế giới kinh doanh để trả đũa anh bao nhiều năm bị cha anh-Tưởng Thừa Thiên (Nhạc Hoa) kìm kẹp. Mặc dù có thất bại nhưng anh vẫn quyết cùng Chung Hiểu Dương (Huỳnh Hạo Nhiên)-Đinh Mạn Tư

PMIM BỘ Cùng Thể Loại